Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma GEONIKOM SC Hanna Włodarska-Marczenko, Zbigniew Marczenko, z siedzibą pod adresem: Stanisława Kazury 10/18 02-795 Warszawa.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji umów i zleceń. W szczególności przetwarzamy Twoje dane osobowe:

1. W celu wykonania umowy o dotyczącej wykonania prac geodezyjnych (w tym do realizacji zleceń, rozliczeń, komunikacji związanej z realizacją umów, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

2, W celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes prawny(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy w celu obsługi ewentualnych roszczeń.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz przez 5 lat po jej zakończeniu lub rozwiązaniu, do celów archiwalnych i ze względu na dalsze prace geodezyjne, które możesz u nas zamówić. Ponadto po rozwiązaniu lub zakończeniu umowy Twoje dane osobowe będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Komu możemy udostępniać Twoje dane?

W związku z usługami, jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz firmy GEONIKOM, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług informatycznych, księgowych, prawnych lub audytowych, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności.

Jakie masz prawa?

W związku z przetwarzaniem przez GEONIKOM Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień:

  • Możesz uzyskać informację o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz dodatkowo kopię Twoich danych osobowych.
  • Możesz zażądać sprostowania Twoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby firma GEONIKOM je przetwarzała) lub ograniczenia ich przetwarzania.
  • Możesz zażądać przekazania Twoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. 
  • Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa, powiedz nam o tym. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Użytkowników. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub organ utworzony w jego miejsce).